Перформанс (со колона) казани за ракија

Казани за дестилација на алкохол со капацитет од 100L. Комплет опрема со ладилник, вградена електрична мешалка со редуктор и термометар. Користење на плин или на струја. Овие казани имаат вградена ректификациска колона за дестилирање на повеке фракции на алкохол. Најголема предност е што со овие модели нема потреба за повторно преварување (препек) или дестилација на еднаш добиениот алкохол бидејќи со помош на колоната се одделуваат различните видови на алкохол во истиот процес. Можност за вградување на корпа за билки за производство на џин. Перформанс моделите се користат и за комерцијално производство на различен вид на алкохол. 

 

Performance kazan 100L na struja

Казан 100L (на струја)

325.950 МКД / €5300

Performance kazan 100L plin

Казан 100L (на плин)

307.500 МКД / €5000

Нарачки и информации:

тел. 070-309-905  info@kazanizarakija.mk