ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

 

Известувања за промени

Доколку настанат промени во нашата заштита на личните податоци, истата ќе биде вклучена во изјавата за заштита на личните податоци, почетната страница и сите други места за кои сметаме дека се неопходни.

Заштита на вашиот профил

Вашата лозинка е клучот за вашиот профил. Вашето корисничко име и лозинка треба да бидат различни и познати само на вас. Се додека вашето корисничко име е идентично со вашата лозинка, вашиот идентитет може да се користи лесно за пријавување во системот. Користете броеви, букви и специјални знаци и никогаш не ја споделувајте вашата лозинка со никого. Во случај да ја изгубите контролата над вашата лозинка, ќе ја изгубите контролата врз вашите лични податоци, и може да бидете подложени на законски водени активности направени во вашето име. Затоа, ако вашата лозинка е компромитирана поради некоја причина, веднаш треба да не известите и да ја смените лозинката.

Колачиња/Технологија за следење

Оваа веб-страница овозможува користење на колачиња и технологија за следење во зависност од понудените форми. Колачињата и технологиите за следење се корисни за избор на информации, како што се типот на прелистувач и оперативен систем, следење на бројот на посетители на веб-страницата и користење на веб-страницата од страна на посетителите. Колачињата, исто така, придонесуваат за подобрување на веб-страницата и прилагодување на потребите на посетителите. Личните податоци не можат да се добијат преку Колачињата.

Предавање лични податоци за употреба

  • Легална дозвола
  • Заштита против постоечка, потенцијална измама или неовластена трансакција
  • Истрага за веќе извршена измама.

Обврска за тајност и општа заштита на податоците

Вашите лични податоци се безбедно заштитени од загуба, оштетување, измама и неовластен пристап. Само овластениот персонал има пристап до такви информации. Преносот на лични податоци е заштитен со соодветни методи, така што истиот не е читлив за време на преносот и е заштитен според ризикот и природата на пренесените податоци. Со цел да се спречи неовластен пристап и злоупотреба на лични податоци, ќе се преземат сите неопходни технички и организациски мерки за општа заштита на податоците.